Gamesa säkrar chilensk order

Gamesa har tecknat ett nytt avtal för leverans av 56 stycken av deras G114 turbiner på två megawatt vardera till en vindkraftpark i Chile.

Enligt villkoren i avtalet kommer Gamesa transportera, installera och driftsätta tornen på totalt 112 megawatt av vindkraftskapacitet.

Det här är utvecklarens tredje vindkraftsutveckling i Chile, de har redan slutfört utvecklingen av fas ett och två på San Pedro komplexet på ön Chiloe – med total installerad kapacitet på 137 megawatt.

Källa: www.nawindpower.com