Undervattensstudier för Block Island

JASCO Applied Sciences har meddelat att de är involverade i Deepwater Winds vindkraftpark Block Island som ska vara Nordamerikas första havsbaserade vindkraftpark, på 30 megawatt.

Företaget tillhandahåller akustiska mät- och övervakningstjänster under vatten, under installationen av vindkraftsparken utanför Rhode Islands kust i USA. Dess arbete omfattar även datainsamling och efterföljande analys och tolkning för kort- och långtidsstudier av buller från pålning och relaterade bygg- och anläggningsverksamheter.

JASCO ska ha ett underleverantörsavtal med det amerikanska konsultföretaget Tetra Tech.

I början av juli i år startades installationen av grunder för fem vindkraftverk för Block Island-projektet. Målet är att ha vindkraftparken igång under hösten 2016.

Källa: www.renewables.seenews.com