Deutsche Windtechnik expanderar

Deutsche Windtechnik AG sätter upp två nya företag i Nederländerna och Danmark. Företaget vill lägga grunden för att betjäna den växande efterfrågan på operatörer och energileverantörer i båda länderna.

Tillsammans med anläggningar i Tyskland, Storbritannien, Polen och Spanien, omfattar Deutsche Windtechniks decentraliserade servicenätverk nu 76 bensinstationer och driftsställen i hela Europa.

I Nederländerna, liksom i Danmark ligger det fokus på att först och främst leverera inspektioner, underhåll och reparationstjänster för vindkraftverk på vindkraftmarknaden.

Källa: www.sunwindenergy.com