Bättre aktivitet i september

Den globala projektverksamheten återhämtade sig i september jämfört med årets notering i augusti. Alla regioner utom Latinamerika ser en uppgång i verksamheten enligt Windpower Intelligence, Windpower Monthlys avdelning för forskning och data.

Projekttakten i Latinamerika har minskad aktivitet jämfört med augusti, men fortfarande i nivå med verksamheten under 2014. I Nordamerika, Europa och Asien-Stillahavsområdet är det ändå en nedgång i septembers aktivitet jämfört med föregående år.

Några av anledningarna till att produktionen har gått upp igen kan vara att slutet av året närmar sig och utvecklare försöker göra det bästa av det goda vädret genom att installera projekt eller sätta igång med konstruktioner.

Källa: www.windpowermonthly.com