Kina når 120 gigawatt

Kina ska nå upp till en kapacitet på 120 gigawatt under 2015 enligt National Energy Administration. Detta ska ses som ett troligt mål då Kina redan hade en kapacitet på 105 gigawatt i slutet på juni detta år.

Kapacitetsökningen är en del av Kinas mål att öka deras användning av fossilfria energikällor av den totala energianvändningen med 15 procent till 2020.

Enligt Zhu Ming, biträdande direktör, från National Energy Administration ska vindkraft ha blivit en viktig och stor del av landets energianvändning.

Källa: www.economictimes.indiatimes.com