Certifierad för Kina

Sedan juli 2015 har nya lagar i Kina gjort det obligatoriskt för tillverkarna att få lokal certifiering för att marknadsföra sina vindkraftverk i Kina. Gamesas turbin, G97, på två megawatt vardera har nu certifierats av kinesiska myndigheter efter en lagändring.

Enligt företaget ska de ha sålt mer än 150 stycken exemplar av deras G97 turbiner i Kina sedan 2011.

Gamesa meddelade att de ska ha planer på att placera resten av sin plattform på två megawatt i Kina för att ha möjligheten att vara ackrediterade där.

Källa: www.windpowermonthly.com