Envision förvärvar från ViveEnergia

Envision har nu slutfört förvärvet av en portfolio av vindkraftsprojekt på 600 megawatt i Mexiko och ska ha skapat en strategisk allians med ViveEnergia.

Envision förvärvade en kontrollerande andel i ViveEnergia bland annat för att få möjlighet att driftsätta sin första vindkraftpark i slutet av 2016.

Enligt villkoren i den strategiska alliansen med ViveEnergia ska konsortiet placera nuvarande portfölj i ett byggfärdigt stadium i slutet av detta år och initiera byggandet av den första vindkraftparken i början av nästa år. Ett mål på 1,5 gigawatt av projektutveckling och driftsättning har satts till 2020.

Källa: www.marketwatch.com