RES och GES i allians

Brittiska RES Offshore och spanska Global Energy Services (GES) har tecknat ett strategiskt avtal gällande en allians för att kunna förse kapitalförvaltning samt verksamhets- och förvaltningstjänster till den havsbaserade vindkraftsindustrin.

Enligt de båda parterna ska den globala havsbaserade vindkraftsmarknaden ha utvecklas och den nya alliansen ska hantera dessa förändringar genom att skapa de resurser och möjligheter som behövs för att kunna tillhandahålla tjänster i rätt skala och säkert, genom ett ”lag”.

Genom alliansen är det tänkt att kunderna ska kunna få tillgång till kapitalförvaltnings- och verksamhetstjänster för vindkraftverk. Det är även tänkt att alliansen bland annat ska kunna leverera och/eller vara chef för bladinspektioner och underhållskampanjer, större reparationer och ombyggnader och undervattensundersökningar.

Källa: www.nawindpower.com