Statoil planerar nästa investering

Statoil ska avgöra ett investeringsbeslut gällande att gå vidare med sin havsbaserade vindkraftpark i Skottland inom de sex närmaste veckorna, något som ska vara ett första sådant engagemang sedan de skapade en separat energienhet för förnybar energi.

Parken Hywind som kommer att bestå av fem flytande turbiner på sex megawatt vardera är ett pilotprojekt som syftar till att demonstrera tekniken i kommersiell skala, enligt Statoil. Byggstart är planerad att börja så tidigt som nästa år med färdigställning 2017.

Statoils enda kommersiella vindkraftsprojekt i produktion är den havsbaserade parken Sheringham Shoal i östra England. Statoil ska också ha gjort ett investeringsbeslut angående närliggande projektet Dudgeon förra året och är delägare i två Dogger Bank projekt.

Källa: www.bloomberg.com