Vindkraften ökar i Mexiko

Mexikos installerade vindkraftskapacitet kommer att öka med nästan 30 procent i år, detta ska mest bero på uppstarten av sex nya vindkraftparker på totalt 730 megawatt, enligt den Mexican Wind Energy Association.

Vindkraftsektorn ska redan ha fått 40 miljarder kronor (5 miljarder dollar) medan investeringarna i nuvarande projekt uppgår till cirka 12 miljarder kronor (1,5 miljarder dollar).

Landet har en installerad vindkapacitet på 2 500 megawatt, främst i den södra delstaten Oaxaca och nya vindkraftparker under uppbyggnad i Oaxaca, Tamaulipas, Jalisco, La Laguna och i de sydöstra regionerna.

Källa: www.renewables.seenews.com