Vindkraft i Europa väntas växa

Nya prognoser från MAKE Consulting ska visa på en tillväxt i Europa på mer än 144 gigawatt ny vindkraftskapacitet i drift under nästa årtionde.

Med anledning av en marknadstillväxt på 13 gigawatt eller 7,7 procent under 2014 jämfört med året innan då Tyskland, Sverige, Frankrike, Turkiet, Österrike, Irland och Finland alla satte nya rekord inom tillväxt. Den europeiska vindkraftsmarknaden förväntas växa ytterligare med 8,7 procent under 2015 på grund av ett behov på vissa politiska områden. Utöver detta ska MAKE förutspå att den europeiska vindkraftsmarknaden kommer att växa mer än 144 gigawatt under åren 2015 till 2024.

Medan Nordeuropa förväntas stå för 61 procent av den siffran ska MAKE förvänta att Tyskland redogör för 42 procent, eller 37 gigawatt. Storbritannien och Frankrike står på tur med 15,4 gigawatt och 13,2 gigawatt respektive som norra Europa sannolikt kommer att nå en årlig efterfrågan på mer än 10 gigawatt till 2020.

I Sydeuropa uppskattar MAKE att siffran omfattar 26 procent av all ny europeiska vindkraftskapacitet, medan Östeuropa står för resterande 13 procent.

Källa: www.cleantechnica.co