Adwen testar ny turbin

Adwen, ett samriskföretag mellan franska Areva och spanska Gamesa har nu gått med på att testa drivlinan för deras nästa generation av havsbaserade vindkraftverk på åtta megawatt på en testplats av Fraunhofer IWES i Tyskland.

Med start i december kommer Adwen att genomföra mekanisk provning på den integrerade kedjan av drivlinekomponenter på Dynamic Nacelle Testing Laboratory, DyNaLab i Bremerhaven.

Under de senaste åren ska Fraunhofer IWES ha spenderat cirka 325 miljoner kronor (35 miljoner euro) på att designa och bygga det tyska maskinhusets testanläggning och räknar med att inviga bygget den 20 oktober.

Adwen räknar med att uppföra en prototyp av sitt havsbaserade vindkraftverk nästa år och att starta serieproduktion under 2018 på fabriker i både Frankrike och Tyskland. Maskinen ska redan ha valts ut för olika projekt på en uppskattad sammanlagd kapacitet av 1,5 gigawatt.

Källa: www.renewables.seenews.com