Capital förvärvar tysk park

Tyska Capital Stage har förvärvat en vindkraftpark på 7,5 megawatt i Tyskland från familjeägda Unlimited Energy och kraftverkets projektledare GP Joule.

Den totala investeringen omfattar 167 miljoner kronor (20,3 miljoner dollar), med den befintliga projektfinansieringen fortfarande intakt.  

Förvärvet ska tillföra mer än 500 megawatt kapacitet till bolagets portfölj bestående av sol- och vindkraft i Tyskland, Frankrike, Italien och Storbritannien. Anläggning är en del av Wahlsdorf-Dahme vindpark i Brandenburg. Den består av tre vindkraftverk och beräknas vara ansluten till elnätet under det första kvartalet av 2016.

Källa: www.renewables.seenews.com