SeaTwirl släpper ny prototyp

Företaget SeaTwirl har nu släppt en ny prototyp, ett flytande vindkraftverk som bland annat möjliggör installation på helt nya områden på grund av en ny design som löser problemen med installation på djupa havsområden.

– Med dagens teknik byggs havsbaserade vindkraftverk med fundament upp till ett havsdjup på 40 till 50 meter, på djupare vatten är det inte längre ekonomiskt lönsamt, säger Gabriel Strängberg, vd på SeaTwirl AB, till Vindkraftsnyheter. Eftersom SeaTwirl är flytande kan den placeras vid stora havsdjup och således utnyttja fler områden.  Vår förankring kräver mindre möda och skulle förenklat förklaras som en ankarlösning. Förankringsmetoden består av vajrar från verket ner till botten, där det förankras med hjälp av tyngder.

SeaTwirl har ett vertikalt axelverk som då kan fånga upp vind från alla håll till skillnad från vindkraftverk med en horisontal axel som måste riktas mot vinden menar Gabriel Strängberg.

– SeaTwirl är ett vertikal-axlat verk vilket medför att vindturbinen roterar oberoende av vindriktning. Konstruktionen består av få rörliga delar vilket gör att den blir billig att tillverka, installera och underhålla. Turbinen har en undervattenskropp som roterar i vattnet tillsammans med vindturbinen och får på så sätt en låg tyngdpunkt och en naturligt stabil konstruktion. Vattnet lyfter även upp hela vikten av konstruktionen så att påfrestningar på lagerarrangemang blir väsentligt mindre än för andra land och havsbaserade vindkraftverk.

Målet är nu att testa prototyper jämsmed varandra för att tillslut komma fram med en produkt som skulle kunna klara av en kapacitet på 10 megawatt. Företaget har visionen att göra SeaTwirl till ett av de mest kostnadseffektiva sätten att producera förnybar energi på. 

– Vi kommer att arbeta tillsammans med olika partners för att nå fram till vårt mål, säger Gabriel Strängberg.