New Delhi öppnar för anbud

Regeringen i New Delhi öppnar upp för anbud i början av nästa år för att hyra ut delar av havet till företag som vill installera vindkraftverk längs den 7 600 kilometer långa kustlinjen.

 

Anbuden kommer att tas emot under en period av tre månader där företag kommer att bjudas in för att presentera sina havsbaserade parker. Det som ska erbjudas av regeringen kommer att vara olika ”block” ute i havet där företagen kommer kunna bygga sina parker.

 

Antalet ”block” som kommer kunna delas ut ska bero på godkännande från försvarsdepartementet samt andra aktörer. Enligt policyn kommer utbudet av blocken ske genom en process av ett öppet internationellt anbudsförfarande.

 

Källa: www.economictimes.indiatimes.com