Näringslivet satsar på vindkraft

Finja är ett familjeägt företag som är aktivt på byggbranschen där de tillverkar och levererar betong. De förvärvade två vindkraftverk förra hösten som nu ska göra det möjligt för företaget att bli självförsörjande på grön el.

Detta framgår från ett pressmeddelande.

På Rödstahöjden utanför Sollefteå pågår nu stomresning av de båda verken med 94 meter höga torn, 124 ton tunga maskinhus och rotorblad med en diameter på 112 meter.

Totalt består vindparken på Rödstahöjden av sex vindkraftverk som tillsammans kommer att producera 57 gigawattimmar, vilket motsvarar el för drygt 11 000 hushåll per år. Platsen ska inte vara någon slump då Sollefteå är en kommun med bra förutsättningar för vindkraft och som har valt att satsa rejält på grön el. Detta engagemang delas av Finja som planerar att förse elnätet med dubbelt så mycket el än vad koncernen själv gör av med.