Nordex förvärvar från Acciona

Nordex kommer att förvärva en vindkraftsverksamhet från spanska Acciona för en köpeskilling på 7,3 miljarder kronor (880 miljoner dollar). Förvärvet genomförs i kontanter och aktier för att stärka Nordexs närvaro i Amerika och tillväxtmarknaderna.

Acciona ska få en kontant betalning på 3,4 miljarder kronor (366 miljoner euro) och 16,1 miljoner nya aktier i Nordex med ett värde på 243,4 kronor (26 euro) var, till Corporacion Acciona Windpower. Affären väntas vara slutförd i början av 2016, med förbehåll för godkännande.

Källa: www.bloomberg.com