Nordex levererar specialturbin

Nordex ska ha utvecklat en turbin på 2,65 megawatt för exklusiv användning på en hög vindplats i nordvästra England. Projektpartners Peel Energi och Belltown Power ska ha lagt en order på 50,35 megawatt med den tyska tillverkaren Nordex.

Turbinerna ska levereras till Frodsham Wind.

Turbinen ska vara en variant av N90 modellen på 2,5 megawatt. Nordex ska ha förklarat att antalet vindkraftverk på den uttänkta platsen ursprungligen fastställts till 21 stycken, men att efter samråd med lokala parter reducerades antalet till 19.

För att göra det möjligt för projektet att ligga kvar över 50 megawatt, var Nordex tvungna att öka turbinens kapacitet till 2,65 megawatt. Leverans av vindkraftverken ska väntas under andra kvartalet år 2016.

Källa: www.windpowermonthly.com