Enel säljer dotterbolag

Energiutvecklaren Enel Green Power ska ha sålt sitt portugisiska dotterbolag Finerge Gestao de Projectos Energeticos och dess tillgångar till värdepappersföretaget First State Wind Energy Investments, för 7,5 miljarder kronor (900 miljoner dollar).

Finerge Gestao de Projectos Energeticos nettokapacitet på 642 megawatt ska överföras till de nya ägarna. Finerge Gestao de Projectos Energeticos ska även äga 35,96 procent av aktierna i Eolicas de Portugal (ENEOP) ett konsortium med 1,33 gigawatt installerad vindkraftskapacitet i Portugal, enligt Enel Green Power själva.

De kvarvarande aktieägarna i Eolicas de Portugal ska vara i färd med att separera tillgångar från företaget och detta ska i sin tur lämna Enels dotterbolag med 445 megawatt av vindtillgångar, enligt Windpower Monthly. Övriga aktieägare ska inkludera tillverkaren Enercon och EDP Renovaveis dotterbolag Neo Energia.

Källa: www.windpowermonthly.com