Jan De Nul i samarbete med Vestas

Jan De Nul Group ska ha fått en order om att producera och installera grunden för 50 stycken turbiner från Vestas samt en högspänningstransformatorstation för den belgiska havsbaserade parken Nobelwind på 165 megawatt.

 

Bortsett från projektering, inköp, konstruktion och installation av 51 grunder, ska avtalet även omfatta leverans och installation av erosionsskydd och montering av vindturbingeneratorer. Stålfundamenten ska tillverkas i Tyskland och Vietnam.

 

Det ska vara tänkt att Jan De Nul Group ska börja arbeta med Nobelwind i början av 2016 och avsluta projektet under 2017.

 

Den havsbaserade vindkraftparken ska installeras utanför kusten vid Zeebrugge i Belgien, i Nordsjön. Projektet ska vara i behov av finansieringar om 4,8 miljarder kronor (581 miljoner dollar), enligt See News Renewables. När vindkraftparken väl ska vara igång förväntas den att producera energi till 197 000 bostäder.

 

Källa: www.renewables.seenews.com