Pattern Energy färdigställer Logans Gap

Pattern Energy ska ha meddelat att de nu är klara med sin vindkraftpark Logans Gap om 200 megawatt i Comanche County, Texas, som nu ska operera med full kapacitet.

Pattern Energy ska äga en andel som omfattar 164 megawatt i anläggningen och fyra institutionella skatteinvesterare ska ha förvärvat balansen.

Anläggningen ska sälja 75 procent av den el som produceras till Walmart och ett finansiellt institut. Walmart ska ha ett tio år långt köpeavtal om att förvärva 58 procent av det förväntade resultatet från anläggningen. Resterande ska säljas till bland annat Electric Reliability Council i Texas (ERCOT) marknadspris samt ytterligare ett finansiellt institut.

 

Källa: www.pennenergy.com

Electric Reliability Council of TexasElectric Reliability Council of Texas