EWEA uppmanar till investeringsskydd

The European Wind Energy Association (EWEA) ska ha gått med i förnybara energigrupper där energiindustrin tillsammans uppmanar den Europeiska kommissionen att skydda mot plötsliga nedskärningar i subventioner.

Europeiska kommissionens ekonomiavdelning ska för närvarande överväga att inrätta en skiljedomsmekanism för att lösa investeringstvister på EU-nivå. Detta skulle ersätta bilaterala investeringsskyddsavtal som ska drabba främst aktörer mellan EU: s medlemsstater och dåvarande kandidatländerna i Central- och Östeuropa under 1990 talet.

En europeisk skiljedomsmekanism skulle kunna användas av sektorn för förnybar energi för att begära ersättning för effekterna av retroaktiva ändringar i subventioner. Sådana förändringar i flera medlemsstater ska ha underminerat investerarnas förtroende och projektens lönsamhet, sade branschen i ett brev till kommissionen, enligt Windpower Monthly.

Källa: www.windpowermonthly.com