Dong säljer aktier

Dong Energy ska ha avslöjat en börsintroduktion med planer på att sälja aktier så snart som möjligt, enligt företaget själva. Färdplanen ska ha varit en följd av kapitaltillskott i februari 2014 sade företaget och de ska förvänta sig erbjudanden att ske inom de närmaste 18 månaderna.

Dong ägs av den danska regeringen till 58,8 procent. Efter aktieemissionen sade företaget att regeringen skulle fortsätta att äga en kontrollerande andel. Före börsintroduktionen, ska energiföretaget ha sagt att de skulle granska sin olja- och gasproduktionsbolag för att avgöra hur de bäst ska kunna placera verksamheten.

Dong ska ha nämnt att deras olje- och gasverksamheten måste anpassa verksamheten till den nya marknadssituationen och verkligheten efter en minskning med oljepriserna under de senaste 12 månaderna. Det sade att det också skulle vilja avyttra sin gasdistribution och olje- och gasledningar till systemansvariga på Energinet.dk.

Företaget ska också ha nämnt att deras havsbaserade vindkraftsverksamhet skulle fortsätta att växa.

Källa: www.windpowermonthly.com