Minskad aktivitet i augusti

Enligt Windpower Monthlys egna Windpower Intelligence ska den globala aktiviteten ha minskat med 35 procent i augusti jämfört med årshögsta i juni.

En stor del av nedgången ska ha varit ett resultat av ett stort avhopp i Nordamerika, där det fanns endast sex meddelanden om projektaktivitet i augusti, enligt uppgifter från forskningsavdelningen på Windpower Monthly.

Dock pekar Windpower Intelligence också på att augusti kan vara en månad då semester tenderar att bromsa projektetens framfart, så siffrorna behöver inte endast tyda på en industri i tillbakagång. Jämför man siffrorna med förra årets tremånadersperiod juni – augusti så har siffrorna denna period generellt ökat med 122 procent.

Enligt Windpower Intelligence ska mycket osäkerhet grundat sig i debatten om fortsatta  skattelättnader i USA.

Källa: www.windpowermonthly.com