Vindpark får avslag i Boge

Boge Vindbruk vill sätta upp sju vindkraftverk på fastigheter i Othem och Boge. Men miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Stockholm avslår ansökan på grund av att det ska finnas en risk för att vindkraftverken påverkar fågellivet negativt.

Den aktuella platsen ska ha pekats ut som lämplig för vindkraft av Region Gotland och vindkraftsbolaget ska ha erbjudit sig att sätta upp varningsanordningar för fåglar. Trots planer på detta säger länsstyrelsen nej till de planerade vindkraftverken.

Tanken ska ha varit att de här vindkraftverken skulle producera el direkt till cementfabriken i Slite.

Källa: www.sverigesradio.se