Norge: Park i Tonstad får klartecken

Ett landbaserat vindkraftsprojekt i Tonstad södra Norge, med en kapacitet om 200 megawatt ska nu ha fått klartecken av det norska Olje- och energidepartementet (MPE), tre år efter dess första tillämpning.

Utvecklingen ska ligga på hedar söder om Tonstad i södra Norge, där det ska finnas gott om vindresurser. Undersökningar ska tyda på att platsen kan nå mer än 3 000 fulldriftstimmar som kan ge upp till 620 gigawattimmar årligen.

Under en längre tid var det oklart om projektet skulle förverkligas. Utvecklare Havgul Nordic tillämpades först i december 2012 och beviljades godkännande i december 2013. Men invändningarna från miljöorganisationer ska ha lett till att de norska myndigheterna suspenderande slutliga godkännanden under vintern 2014 fram till denna månad. Den nu beviljade ansökan ska inte kunna överklagas.

Källa: www.windpowermonthly.com