Forskning om större blad finansieras

Det amerikanska energidepartementet (DOE) ska ha tilldelat omkring 14 miljoner kronor (1,8 miljoner dollar) till två konsortier som är involverade i forskning.

Finansieringen ska gå till forskning kring större turbinblad och huruvida dessa kan ge större avkastning samt dra bättre nytta av de vindresurser som finns och om detta möjligen skulle kunna leda till lägre kostnader.

Källa: www.rechargenews.com