Vindkraft kan växa till en fjärdedel i Europa

Det ska vara möjligt att vindkraft ska kunna möta en fjärdedel av EU: s elbehov till 2030 om medlemsstaterna leverera på sina klimat- och energilöften, enligt de senaste undersökningarna från European Wind Energy Association (EWEA).

Under de kommande 15 åren ska European Wind Energy Association ha räknat att vindkraftsanläggningarna i Europa omfattar tillsammans 320 gigawatt av kapacitet - det skulle kunna tjäna 24,4 procent av efterfrågan på el i hela regionen. Idag ska Europas nuvarande 128,8 gigawatt kunna möta över 10 procent av den europeiska energiförbrukningen på ett normalt vindår.

European Wind Energy Association menar också att tydlig riktning behövs från Europeiska kommissionen för att se till att medlemsstaterna föreslår robusta nationella handlingsplaner för förnybar energi och förblir på god väg att uppfylla det gemensamma målet.

Det nya scenariot ska ta upp både årliga och kumulativa anläggningar, i megawatt, samt ska omfatta ett land för land uppdelning för 2030, men inte för mellanliggande år. Siffrorna som European Wind Energy Association kom fram till för år 2030 kapacitetsscenario ska ha utvecklats i samarbete med nationella sammanslutningar över hela Europa och industriledare.

Källa: www.ewea.org