EDF förvärvar park i Sydafrika

Franska förnybara utvecklaren EDF Energies Nouvelles ska ha förvärvat en vindkraftpark i Sydafrika om 21,5 megawatt.

Vindkraftparken Chaba ligger i den östra Kapprovinsen. Dess turbiner är från den danska tillverkaren Vestas. Strömmen som genereras av vindkraftsprojektet ska kunna ge tillräckligt med el för att försörja 14 000 bostäder.

Innowind, ett dotterbolag till EDF Energies Nouvelles om 80 procent, har 60 procent av aktierna i projektet. Resterande 40 procent ska tillhöra lokala partners.

Källa: www.moneyweb.co.za