Vindkraften står för 11 procent

Vindkraften ska ha passerat en viktig milstolpe och ska numera motsvara elva procent av den svenska elanvändningen. Under de senaste 52 veckorna ska vindkraften i Sverige ha producerat 15 terawattimmar enligt ett pressmeddelande från Svensk Vindenergi.  

– Sverige har goda förutsättningar för förnybar energi jämfört med resten av Europa och bör därför ta ett större ansvar i arbetet mot ett förnybart Europa. Den ökade andelen förnybart som produceras i Sverige måste komma flera länder tillgodo och Sverige bör därför satsa på elexport. Detta är en god affär både för Sverige och vår europeiska gemenskap, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.

EU-kommissionen ska ha visat att unionen kan spara uppemot 650 miljarder kronor per år, och 70 miljarder ton koldioxid, om elnäten i Europa byggs ihop och den förnybara energin produceras där de naturliga förutsättningarna är som bäst.

– En förutsättning för att vi i Sverige ska kunna bygga ut och exportera mer förnybar el är att infrastrukturen för elnät förstärks inom landet och till våra grannländer. Sådana åtgärder behövs även för att öka försörjningstryggheten när de äldsta kärnkraftsreaktorerna börjar tas ur drift. Sverige exporterade de senaste 52 veckorna 20 TWh koldioxidsnål el. Med förstärkt infrastruktur kan vi exportera ännu mer, och det är både samhällsekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt säger Mattias Wondollek, ansvarig elnät och marknad på Svensk Vindenergi i ett pressmeddelande.