Global vindkapacitet når nästan 400 gigawatt

Den globala vindkraftsindustrin ska ha ökat den installerade kapaciteten med 21 678 megawatt under första halvåret jämfört med 17 600 megawatt under första halvåret av 2014 och 13 900 megawatt under samma period under år 2013, enligt en ny rapport från World Wind Energy Association (WWEA).

Den totala installerade vindkraftskapaciteten av 392 927 megawatt i slutet av juni ska motsvara en tillväxt på 16,8 procent under årens gång. De största marknaderna ska bland annat vara Kina, med en tillväxt på mer än 10 gigawatt inom sex månader, även USA, Tyskland och Indien ligger på topp.

Orsakerna till den relativt positiva utvecklingen av den globala vindkraftsmarknaden ska vara de ekonomiska fördelarna med vindkraft, enligt World Wind Energy Association, tillsammans med dess ökade konkurrenskraft, osäkerheten kring den internationella olje- och gasförsörjningen och behovet att gå från utsläppsfria tekniker för att begränsa klimat- och luftföroreningar.

Källa: www.nawindpower.com  www.wwindea.org