Forskning för att bevara fladdermöss

Forskare ska ha varit intresserade av att studera hur fladdermöss rör sig och hur de ter sig på högre höjder. För att ta reda på detta ska de ha satt fast en ”batcorder”, en ljudinspelare, på olika höjder på en mast.

Forskningsprojektet ska ha initierats och genomförts av tyska Stadtwerke Trier och ska vara en vetenskaplig övervakning och utvärdering av data från fladdermusexperter. Den 80 meter höga mätmasten ska ha byggts och installerats av företaget Windhunter, som också ansvarar för underhåll under hela forskningsprojektet.

Ljudinspelaren ska kunna registrera ultraljudssamtalen mellan fladdermössen. Med den insamlade informationen hoppas experter sedan kunna tolka och använda för att bestämma de olika arter av fladdermöss som lever i studieområdet.

Det speciella med detta projekt ska vara att ”batcorders” har installerats på en 80 meter hög mast, men genom att installera enheter på olika höjder ska forskarna kunna bland annat att dra slutsatser om höjder djuren flyger på. Forskarna ska vara särskilt intresserad av arten Barbastelle, en sällsynt art som ska höra hemma i undersökningsområdet.

Källa: www.sunwindenergy.com