Acciona levererar till sydafrikanska Gouda

Ett konsortium lett av Acciona Energy ska ha levererat turbiner till ett projekt i Sydafrika om 138 megawatt - Gouda vindkraftpark, som ligger i Drakenstein cirka 100 kilometer nordväst om Kapstaden i Sydafrika.

Gouda Vindkraftparken drivs med 46 stycken av Accionas AW100/3000 vindkraftverk, monterade på 100 meter betongtorn. Gouda ska producera i genomsnitt 423 gigawattimmar per år för att täcka efterfrågan på el för nästan 200 000 sydafrikanska hushåll.

I konsortiet ingår Acciona (som gav 51 procent av kapitalet) och det sydafrikanska infrastrukturföretaget Aveng. Övriga partners är Soul City bred Empowerment Company och en samhällsutvecklingsenhet med  10 procent av aktierna.

Gouda vindpark ska ha godkänts av energidepartementet i den andra omgången av kraftproducentsupphandlingsprogrammet (REIPPPP), som ska ha antagits för att öka betydelsen av förnybara energikällor i Sydafrikas energimix.

Källa: www.nawindpower.com