GDF i köpeavtal gällande Aikengall vindpark

GDF Suez Energy UK ska ha nämnt i ett uttalande att de har tecknat ett energiköpeavtal gällande att de ska köpa all el som produceras av Community WindPowers park Aikengall II om 68,4 megawatt.

Turbinanläggningen om 19 turbiner håller på och konstrueras i East Lothian, Skottland och det är planerat att den ska producera 250 gigawattimmar el per år, en kapacitet som ska vara tillräckligt för att försörja mer än 42 000 bostäder med el.

Affären ska ha undertecknats efter ett konkurrensutsatt anbudsförfarande. Projektet ska ha finansierats av KfW IPEX-Bank.

Aikengall II ska ha beviljades tillstånd av den skotska regeringen i mars 2013. Byggandet av anläggningsarbeten ska pågå, medan arbetet för grunden för vindkraftverken ska vara klart i år. Driftsättning är planerad till augusti 2016.

Källa: www.renewables.seenews.com