Finska regeringen ser över subventioner

Finlands regering ska ha föreslagit att sätta en tidsgräns vid november 2017 för beviljat stöd till vindkraftsanläggningar vars ansökningar överskridit en tidigare kapacitetsgräns.

Om förslaget skulle godkännas av parlamentet skulle det innebära slutet för det nuvarande inmatningstariffsystemet i Finland, enligt Reuters, och det skulle även följa ett beslut av Storbritannien, om att skrota alla nya subventioner för landbaserad vindkraft från april nästa år.

Den borgerliga regeringen ska ha föreslagit tidsgränsen för att ansöka om bidrag, då de redan har fått flera ansökningar än systemet kan acceptera, vilket ska vara under 2 000 megawatt, en gräns som sattes tidigare.

Vindkraftparker om totalt 800 megawatt ska redan ha beviljats stöd, medan 720 megawatt som är under utredning sannolikt kommer att erhålla stöd samtidigt som det finns ansökningar om ytterligare 1 100 megawatt som väntar på beslut.

Källa: www.reuters.com