Duke förvärvar i Texas

Duke Energy Renewables ska ha köpt 50 procent av aktierna i ett 211 megawatts vindkraftverksprojekt, Mesquite Creek, i Texas genom ett samriskföretag.

Godistillverkaren Mars ska köpa krediter om ström- och förnybar energi enligt ett avtal på 20 år. Företaget ska ha som mål att vara koldioxidneutrala till år 2040.

Mesquite Creek installation ska ha kapacitet att leverera el till Mars totala amerikanska verksamhet, detta ska vara tillräckligt för att göra 13 miljarder Snickersbarer, enligt The Charlotte Observer.

Källa: www.charlotteobserver.com