Sri Lanka får miljardlån för vindkraft

Asiatiska utvecklingsbanken ska ge Sri Lanka en lånefinansiering för landets vindkraftsprogram, The Wind Power Generation Project, enligt Clean Technica.

Asiatiska utvecklingsbanken ska ha anslagit omkring 1,6 miljarder kronor (200 miljoner dollar) för att stödja vindkraftssektorn i Sri Lanka. Banken ska ge ekonomiskt stöd genom att köpa skuldinstrument som emitterats i den nationella och internationella marknaden.

The Wind Power Generation Project ska inte ge några kvantitativa uppgifter om kapacitets tillägg men nämner 2018 som en milstolpe.

Källa: www.cleantechnica.com