Arbetsstation på bladet ska underlätta service

PP Techniq ska erbjuda accesslösningar för mer säkert och kostnadseffektivt underhåll och service av vindturbinblad genom att skapa en plattform som ska kunna fästas på bladet.FFB360 ska i  huvudsak vara en u-formad arbetsstation, vilken genom en extern hiss går upp på vindturbintornet och dras sedan ut på och fästs vid bladet. Den u-formade plattformen ska vara extremt flexibel och kan anpassas för att arbeta på vilken som helst typ och märke av vindturbinblad och oavsett avstånd till tornet, enligt tillverkarna själva.Bladet styrda konstruktion ska göra att tjänstepersonal är på samma avstånd till bladet vid alla tidpunkter. Med början från spetsen av bladet och uppåt ska användarna kunna manövrera FFB360 till exakt arbetsställning. Den modulära designen ska möjliggöra enkel transport på land och till sjöss. Källa: www.sunwindenergy.com

PP Techniq ska erbjuda accesslösningar för mer säkert och kostnadseffektivt underhåll och service av vindturbinblad genom att skapa en plattform som ska kunna fästas på bladet.

FFB360 ska i  huvudsak vara en u-formad arbetsstation, vilken genom en extern hiss går upp på vindturbintornet och dras sedan ut på och fästs vid bladet. Den u-formade plattformen ska vara extremt flexibel och kan anpassas för att arbeta på vilken som helst typ och märke av vindturbinblad och oavsett avstånd till tornet, enligt tillverkarna själva.

Bladet styrda konstruktion ska göra att tjänstepersonal är på samma avstånd till bladet vid alla tidpunkter. Med början från spetsen av bladet och uppåt ska användarna kunna manövrera FFB360 till exakt arbetsställning. Den modulära designen ska möjliggöra enkel transport på land och till sjöss. 

Källa: www.sunwindenergy.com