Träningscenter öppnar i Skandinavien

Skylotec, ett företag som lär ut säkerhetsrutiner kring fall från arbetsplatser, ska planera att öppna ett nytt träningscenter för deras "Vertical Rescue College". Platsen ska vara i Skandinavien och ska vara en av nästan 20 stycken center i världen, där Skylotec förbereder anställda för arbete och räddning.

Att bära skyddsutrustning mot fall från en höjd på jobbet är helt enkelt inte tillräckligt, menar de från Skylotec enligt Sun & Wind Energy. Anställda bör också veta hur man sätter på utrustningen, hur man underhåller utrustningen och hur man ska bemöta om det värsta skulle hända och när de eller deras kollegor måste räddas och hur man gör detta snabbt och säkert. Detta ska inkludera anställda som genomför underhållsservice på vindkraftverk. 

I framtiden ska Skylotecs experter kunna utbilda människor i Sverige. I Sverige planerar de att kunna ha utbildningar för energikoncernens personal i ett nytt utbildningscenter, som ska ha ett utrymme inomhus på 300 kvadratmeter och ligger i grunderna med höjder på 18 meter, där det ska vara möjligt att tillhandahålla utbildning i fallskydd, höjdräddning, och arbete på tak och i trånga utrymmen och slutna miljöer.

Källa: www.sunwindenergy.com