Högre vinst med havsbaserad vindkraft

Högre produktion från havsbaserad vindkraft ska ha bidragit till danska Dong Energys ökade vinster för första halvåret 2015, trots fallande oljepriser. Det finansiella resultatet rapporterades till 3,5 miljarder kronor (375miljoner euro).

Produktionen från Dong Energys vindkraftsprojekt, som nu alla ska vara havsbaserade, ska ha levererat tre terawattimmar under januari till juni 2015, en ökning med 15 procent jämfört med samma period förra året.

Trots en vinst fanns det även en produktionsförlust från bland annat avyttringen av 25 procent av 630 megawatts Londonprojektet Array förra året, där Dong ägde 25 procent. En månads kabelbrott från Anholt i Danmark ska också ha minskat produktionen då företaget drabbades av ekonomiska förluster som sedan kompenseras av transmissionsleverantören.

Källa: www.windpowermonthly.com