Dogger Bank: Blir världens största vindkraftsystem

Efter godkännandet av Dogger Bank Creyke Beck A och B i februari, har planeringen av Dogger Bank Teesside A och Dogger Bank Teesside B också blivit godkänt. Var och en av de nu fyra godkända projektdelarna ska ha en kapacitet på 1,2 gigawatt. Detta ska innebära att hela kustbaserade Dogger Bank ska ha en kapacitet på upp till 4,8 gigawatt och ska vara den största energiansökan om förnybar energi någonsin som godkänns i Storbritannien, och världens största planerade vindkraftsystem enligt Sun & Wind Energy.

Godkännandet för Dogger Bank Teesside A och B ska vara ett resultat av mer än fyra års arbete med konsortiet, som ägs till lika delar av de fyra internationella energibolagen RWE (Tyskland), SSE (Storbritannien), Statkraft och Statoil (Norge). Detta ska inkludera den mest omfattande studien av ett kustbaserat område som någonsin genomförts av en vindkraftsutvecklare, med mer än 802 miljoner kronor (nästan 85 miljoner euro) som spenderades på undersökningar.

Var och en av de två Dogger Bank Teesside projekten ska ha upp till 200 vindkraftverk vid installation på över ett område om 600 kvadratkilometer. Den närmaste punkten ska ligga cirka 165 kilometer från Storbritanniens kust. Höga vindhastigheter och speciella bottenförhållanden ska göra området speciellt lämpad för havsbaserade vindkraftsprojekt. Dogger Bank Teesside A och B förväntas producera cirka åtta terawattimmar el per år.