Turkiet satsar på vindkraft

I Turkiet kommer de att auktionera ut kontrakt för 2 000 megawatt vindkraft nästa år, bland annat för att föra fram ett program som ska vara slutfört 2020.

Ankara baserade regulatorn EPDK ska samla in preliminära licensansökningar i oktober 2016.

Turkiet ska ha 4 032 megawatt vindkraft från 101 vindkraftparker i slutet av juli, enligt uppgifter från Teias. Detta ska kunna jämföras med 3 630 megawatt från 90 anläggningar i slutet av 2014. Landets totala effektkapacitet ska ha uppgått till 71 908 megawatt i juli.

Energiminister Taner Yildiz ska ha nämnt i november att Turkiet vill öka landets vindkraftskapacitet till minst 20 000 megawatt och till en total installerad effekt om 110 000 megawatt till 2023.

Naturgas och kol ska generera mer än hälften av Turkiets energi, vattenkraft ska generera ungefär en tredjedel av landets elektricitet, enligt uppgifter från Bloomberg.

Källa: www.bloomberg.com