Turbiner växer sig större

Enligt Global News ska vindkraftsturbinerna endast växa sig större. Men detta ska även bli ett problem i fråga om brist på social acceptans, då storleken faktiskt kan hindra dess tillväxt, snarare än att öka den om missnöjet skulle växa bland invånare.

Kanadensiska Global News ger som exempel Pattern Energy Groups vindkraftpark Meikle i British Columbia om 61 vindkraftturbiner från General Electric, i stånd att generera mellan 2,75 och 3,2 megawatt. Vid 180 megawatt ska Meikle vara det största vindkraftsprojektet i provinsen.

Turbinerna ska nästan vara 60 meter långa, medan tornet som håller rotorerna sträcker sig på 110 meter. Detta ska innebära att toppen av bladen kommer att nå en höjd på 170 meter. Jämförs dessa turbiner med de som fanns omkring 30 år sedan, då den genomsnittliga turbinen ska ha haft en diameter på 15 meter och en kapacitet på 50 kilowatt, visar detta på en evolution när det kommer till storleken av maskinerna, enligt Robert Hornung, vd för Canadian Wind Energy Association. Enligt honom ska dock storleken ha varit kritisk för vindkraftsindustrins utveckling då mer energi kan genereras mer effektivt.

– Generellt gäller att ju längre bort från marken du kommer, desto bättre kvalitet på vindresurserna. Det är mer konsekvent, det är ofta starkare, vilket innebär att det finns mer energi för att fånga ur vinden, säger Robert Hornung till Global News. Eftersom att vindkraftverken har blivit mer produktiva kan de också arbeta på fler ställen.

– Vi kan nu bygga produktiva vindkraftverk i områden där vi 10 till 15 år sedan aldrig skulle ha kunnat göra eftersom vi aldrig skulle ha kunnat fånga tillräckligt med energi för att göra det värt mödan, säger Hornung till Global News.

Men trots att större maskiner ger upphov till en mer fruktsam affär, anser Ward Marshall, chef för affärsutveckling på Pattern Energy, att storleken faktiskt kan bli ett problem.

– Det finns alltid ett problem som handlar om hur stort som är för stort, säger Ward Marshall till Global News. Logistiken för att faktiskt få stora turbiner till byggplatsen blir mer komplicerade. Vissa turbiner konstrueras för att byggas mer på plats, men det i sin tur adderar ännu mer kostnader.