ABB når milstolpe

ABB ska ha passerat en viktig milstolpe enligt företaget själv genom positioneringen i Nordsjön av Dolwin beta, som ska vara världens effektstarkaste havsbaserade omriktarstation. Stationen, som är placerad på en offshoreplattform, är på 320 kilovolt med en effekt om 916 megawatt, vilket ska göra den till världens effektstarkaste installation i sitt slag, med kapacitet att förse en miljon hushåll med energi.

Detta framgår av ett pressmeddelande.

Omriktarstationen är en del av projektet DolWin2 som är under drift av kraftoperatören TenneT. Projektet ska ansluta havsbaserad vindkraft från det så kallade DolWin-klustret i Nordsjön, som för närvarande ska vara världens största kluster av havbaserade vindkraftparker, till det tyska elnätet.

Projektet DolWin2 ska även vara en del av Tysklands plan för energiomställning – Energiwende. Målet är att generera mer än 6,5 gigawatt havsbaserad vindkraft till år 2020 och 15 gigawatt till år 2030. Nätanslutningen av DolWin1 ska bidra till detta mål.

Den kompletta plattformen ska väga runt 23 000 ton och är runt 100 meter lång, 70 meter bred och 100 meter hög. Plattformen transporterades förra året från Dubai, där den byggdes, till Aibelvarvet i Norge där den sedan har utrustats.

ABB ska ha tilldelats nyckelansvar för konstruktion, byggnation, leverans och installation av den havsbaserade vindkraftlänken. Leveransen omfattade den havsbaserade omriktarstationen, de havs- och landbaserade kabelsystemen och omriktarstationen på land.