Mainstream redo för byggstart

Konstruktionen av Mainstream Renewable Powers vindkraftpark Ayitepa i Ghana om 225 megawatt ska påbörjas under 2016. Alla miljötillstånd ska ha säkrats och nätanslutningen och energiköpsavtalen är färdigställda, enligt ett uttalande från företaget.

Projektet ska vara landets första storskaliga vindkraftpark med en total investering om nästan 4,6 miljarder kronor (525 miljoner dollar).

Elproduktionen på plats ska inledas redan under byggtiden. När parken sedan är i full drift ska Ayitepa kunna bidra med tio procent av Ghanas elbehov under tider med starka elbehov.

Ghana ska ha som syfte att försöka nå tio procent från förnybara energikällor fram till 2020.

Källa: www.renewables.seenews.com