Ming Yang förvärvar projekt i Pakistan

Ming Yang ska ha tillkännagivit en beställning av vindkraftsprojekt i Pakistan om 49,5 megawatt.

Enligt köpeavtalet ska Ming Yang leverera 33 enheter av deras 1,5 megawatt vindkraftverk (modell: MY1,5-82/80IIIA) i tre omgångar med start från och med september 2015. I avtalet ingår även ett fem år långt serviceavtal.

Statsägda Ming Yang ska ha planer på att bygga sina vindkraftsprojekt i Sindh-provinsen i Pakistan och det ska vara en av de första initiativ som tagits i denna region under en så kallad utvecklingsstrategi som initierats av Kina i ett försök att förbättra anslutningen och samarbete mellan länderna främst i Eurasien.

Källa: www.benzinga.com