Otary i samarbete med Aconex

Otary har valt Aconex för ett projekt inom havsbaserad vindkraftsutveckling. Otary RS NV ska hantera projektinformation och processer för utvecklingen av vindkraftparken Rentel utanför Belgiens kust. Parken uppskattas ha ett värde om 12 miljarder kronor (1,3 miljarder euro).

Parken uppskattas vara klar till 2018 då den ska omfatta 288 megawatt, 20 kvadratkilometer och kunna generera uppskattningsvis 1,1 till 1,2 gigawattimmar per år. Detta ska vara tillräckligt för att driva 280 000 bostäder.

Otary ska vara ett samriskföretag mellan Dredging International, Environmental & Marine Engineering Group, Rent@Port Energy, SRIW Environmental, Socofe, Z-kracht, Power@Sea, Elicio Offshore N.V, och Aspiravi Offshore N.V, som bildades för att utveckla havsbaserade vindkraftsprojekt i Belgien.

Källa: www.pennenergy.com