Brasilien når rekordnivåer

Brasiliens ministerium för gruvor och energi ska ha meddelat att landet producerade cirka 2,989,2 megawatt vindkraft den 20 juli, vilket ska vara ett nytt rekord.

Elen som genereras av Brasiliens vindkraftverk ska ha varit tillräcklig för att förse cirka 13 miljoner människor med el, baserat på den nationella konsumtionen av 166 kilowattimmar per månad, av hushållsel. Den nordöstra regionen ska ha varit ledande inom produktionen av denna typ av el med en effekt på 2 282 megawatt, följt av den södra regionen med 707,3 megawatt.

Vindkraften ska ha haft en stark tillväxt på dent brasilianska energinätet. I maj ska andelen vindkraft som genererades ha varit 57 procent högre än i april. Vindkraftsproduktionen ska ha ökat med 179 procent under 12 månader och uppgick till 3,5 procent av landets energimix. Regeringen ska ha bedömt att vindkraft skulle kunna omfatta 11 procent av den brasilianska energimixen inom de närmaste åtta åren.

Källa: www.renewables.seenews.com