Ny vindsatsning för Frankrike

Enligt en ny lag ska 40 procent av Frankrikes elbehov täckas av förnybara källor till 2030. Målet ska innebära att Frankrike ska försöka installera runt två gigawatt per år i genomsnitt, där landbaserade anläggningar ska utvidgas över hela det franska fastlandet.

Lagen ska även göra det lättare för närboende och myndigheter att äga aktier i vindkraftverk, i syfte att förbättra acceptansen kring utbyggnaden.

Under årets första sex månader ska Frankrike ha installerat 523,7 megawatt av ny vindkraftskapacitet, vilket ska summera den totala installerade kapaciteten till 9 713 megawatt, en kapacitetsökning sedan 2014.

Källa: www.windpowermonthly.com