Nytt system för vindmätning

En grupp av forskare vid MIT (Massachusetts Institute of Technology), ett amerikanskt universitet, har kommit fram med en metod som ska vara ovanlig i sitt sätt att förutspå vindhastigheter för föreslagna vindkraftparker.

Det nya systemet använder sig av endast tre månader lång data, jämfört med en åtta till tolvmånadersperiod som normalt ska krävas för att välja en plats för nya vindkraftparker. Detta ska underlätta då det ska gå snabbare att mäta vinden på föreslagna platser och snabbare att få upp vindkraftparker.  

Larry Hardesty från MIT beskriva processen enligt Clean Technica och han menar att vanligtvis hittar en energikonsult samband mellan vindhastighetsmätningar vid ett föreslaget område och de som gjorts under samma period på en närliggande väderstation där ett register sträcker sig tillbaka i decennier. Vanligtvis, menar Larry Hardesty, görs mätningar från endast en station, men med MIT:s nya metod ska de använda sig av mätningar från flera stationer. Detta ska i sin tur skapa fler möjligheter till att hitta flera slutsatser från olika platser och på så sätt få mer specifika mätningar.

Källa: www.cleantechnica.com